Akce pro školní třídy, skupiny dětí & mládeže

ŠKOLNÍ VÝLET JINAK ...
Návštěva dobrodružného lanového centra v Žitavských horách

Pro školní třídy ale i skupiny dětí a mládeže je naše lesní lanové centrum napínavým a vzrušujícím výletním cílem. Uprostřed přírody dostanete možnost nasbírat zábavným způsobem mimořádné zkušenosti a společně zdolat naše trasy. Každý se při tom může aktivně zapojit, čelit neobyčejným výzvám, vyzkoušet si své hranice a popřípadě je rozšířit. To vše s dvojitým jištěním a společně s přáteli!

V našem lesním lanovém centru nabízíme školám, ale i jiným zařízením pro děti a mládež možnost uspořádat dobrodružné a aktivní školní výlety, exkurze a oslavy.

Mimo běžnou otevírací dobu nabízíme školním třídám a skupinám dětí a mládeže (do 16 let) skupinovou slevu 8,50 Euro / osoba. Ve skupině musí být alespoň 18 lezců. V případě menších skupin nabízíme individuální kalkulaci.

Dbejte prosím o včasnou rezervaci pro skupinu - alespoň 14 dní před plánovaným termínem návštěvy.

Domluva termínu je možná:
telefonicky na čísle 0049 176 20 787 747 nebo prostřednictvím našeho rezervačního formuláře.

Velmi důležité!
Prosíme předejte zákonným zástupcům Vašich žáků / studentů náš provozní řád a písemný "Souhlas s účastí nezletilých". Bez předložení podepsaného písemného souhlasu nemůže být nezletilý připuštěn na lezecké trasy.